DE LOF DER ZOTHEID PDF

Door de eeuwen heen bleef het boek populair en inspireerde het anderen. Pennenvrucht van Erasmus De Lof der Zotheid verscheen in Het is een satire die Erasmus in het Latijn schreef. De Griekse titel luidde: Morias Engkomion. Dwaasheid in het Grieks was Moros, een knipoog naar de naam van zijn vriend aan wie Erasmus het boek heeft opgedragen. Portret van Erasmus.

Author:Samugal Tazilkree
Country:Iran
Language:English (Spanish)
Genre:Education
Published (Last):16 March 2015
Pages:183
PDF File Size:16.15 Mb
ePub File Size:1.58 Mb
ISBN:672-6-95655-198-3
Downloads:77352
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TojabarDoor de eeuwen heen bleef het boek populair en inspireerde het anderen. Pennenvrucht van Erasmus De Lof der Zotheid verscheen in Het is een satire die Erasmus in het Latijn schreef. De Griekse titel luidde: Morias Engkomion. Dwaasheid in het Grieks was Moros, een knipoog naar de naam van zijn vriend aan wie Erasmus het boek heeft opgedragen. Portret van Erasmus. Zij schetst zichzelf als een onmisbaar onderdeel van de samenleving. In het werk worden uiterlijk vertoon, het verschil in standen en eigenliefde aan de kaak gesteld.

Allerlei soorten mensen, zowel wereldlijke als geestelijke gezagsdragers krijgen een beurt, maar ook anderen zoals wetenschappers en het gewone volk. Het werk zit vol met verwijzingen naar de Bijbel en werken van klassieke schrijvers. De Lof der Zotheid werd al snel vertaald en is in onnoemelijk veel edities uitgekomen. De uitgaven met de fraaie tekeningen van Hans Holbein junior verlevendigen de tekst. Rotterdam eert zijn grote zoon onder meer met de jaarlijkse herdenking van het uitkomen van de Lof der Zotheid op 1 april.

Bewerkingen in rijm Een van de eersten die de Lof der Zotheid in rijm bewerkte, was een zekere C. Zijn boek verscheen te Leiden in Hij was er al in zijn jeugd mee bezig geweest.

Toen het werk eindelijk klaar was, kwam Van der Port tot de ontdekking dat iemand hem al voor was. Het ging om Jacob Westerbaen wiens bewerking in was verschenen. Sticke, heer van Breskens, die de satire van Erasmus toepaste op zijn eigen tijd. Wie was Van der Port? De Vooys heeft geen moeite genomen de identiteit van C. De Zeeuwse historicus F. Nagtglas had eerder gesuggereerd dat het ging om de in geboren koopman Cornelis van der Port. Maar hij kan de gezochte niet zijn vanwege zijn sterfjaar: Het moet gaan om Cornelis van der Port Gezien zijn kennis van het Latijn heeft hij vermoedelijk de Latijnse school gevolgd.

Deze Cornelis werd zilversmid in Zierikzee. Ook was hij keurmeester van de meekrap. In trouwde hij met zijn nicht Sara Ludovicus, dochter van de rector van de Latijnse school, en na haar overlijden met Petronella van den Hove. Cornelis van der Port en Sara Ludovicus waren kleinkinderen van Gerrit Pieterse van der Port, lid van het stadsbestuur. Hun oom Bartholomeus van der Port was predikant in Nuenen en later in Zonnemaire.

Lofdichten In de bewerking van Cornelis van der Port zijn lofdichten opgenomen. De eerste is van Johan van Alfen, toen student in Leiden, die mogelijk heeft bemiddeld dat het boek verscheen bij Frederik Haaring, boekverkoper in die stad. Het tweede lofdicht is van de Zierikzeese organist Johan Snep. Phebus was de zonnegod. Het laatste lofdicht is Jan Verstappen, identiek aan de schoolmeester van die naam in Brouwershaven.

Het boek is via internet te raadplegen. Dit verhaal verscheen eerder als column in Wereldregio , 17 maart Delen via.

IRF830B DATASHEET PDF

Lof der Zoetheid

Hoofdstuk IX. Haar gevolg. Deze dan, die ge daar ziet met haar hoog opgetrokken wenkbrauwen, heet Philautia Eigenliefde ; deze, die U, als ge haar aanziet, met de oogen schijnt toe te lachen en met handgeklap toe te juichen, heet Kolakia Vleierij. Zij, met haar soezerig en slaperig gezicht, draagt den naam Lethe Vergeetachtigheid ; deze, leunende op haar ellebogen met haar samengevouwen handen, noemt men Misoponia Werkschuwheid ; deze, met rozen omkranst en geheel geparfumeerd, Hedone Genotzucht ; deze met haar zwemmende en her- en derwaarts zwervende oogen, heet Anoia Onverstand.

BUNCH OF THOUGHTS BY MS GOLWALKAR PDF

Wereldbibliotheek

Achtergrond[ bewerken brontekst bewerken ] Erasmus trad in tegen zijn zin toe tot de augustijnen. In werd hij tot priester gewijd zonder het ooit te praktiseren. In kon hij uit het klooster ontsnappen om theologie te studeren in Parijs. In die periode ging het gerucht dat hij niet vies was van feesten en vrouwen. In reisde hij voor het eerst naar Engeland. Hij maakte kennis met de Engelse humanist Thomas More die een hechte vriend werd. Vanaf dan leed Erasmus een reizend bestaan.

INTERTRIGO TRATAMIENTO PDF

De Leesclub van Alles

.

Related Articles