HYPERPARATHYROIDIE PRIMAIRE PDF

Rev Med Suisse ; volume Le dosage plasmatique de la PTH est la pierre angulaire du diagnostic positif. Racial differences in parathyroid hormone dynamics. J Clin Endocrinol Metab ; 79 : Rate and concentration dependence of parathyroid hormone dynamics during stepwise changes in serum ionized calcium in normal humans. J Clin Endocrinol Metab ; 71 :

Author:Brak Zolorr
Country:Peru
Language:English (Spanish)
Genre:Art
Published (Last):10 August 2005
Pages:443
PDF File Size:6.66 Mb
ePub File Size:8.17 Mb
ISBN:610-3-97319-578-8
Downloads:95325
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:FecageHet gaat dan om meer vrouwen dan mannen, meestal ouder dan 60 jaar, zonder uitgesproken klachten, urinewegstenen en of skeletafwijkingen. Het verhoogde calciumgehalte in het serum ontstaat in dit geval doordat een verminderde renale calciumklaring gepaard gaat met een verhoogde afgifte van calcium uit bot.

Dit is een zeldzaam autosomaal dominant ziektebeeld, dat wordt gekenmerkt door hypocalciurie door een lage renale calciumklaring zonder verhoogde botafbraak en zonder toegenomen intestinale calciumabsorptie.

Dit laatste is de reden dat bij te lang stuwen of tevoren lang staan, wellicht ook bij te lang zitten wachtkamer , het calciumgehalte in het serum kan stijgen door bloedindikking.

Er zijn verschillende formules beschikbaar waarmee het gecorrigeerde calciumgehalte bij veranderingen in eiwitconcentratie berekend kan worden. Als uiting van een verhoogde botafbraak kan een verhoogde hydroxyproline-uitscheiding in de urine worden gevonden.

Een verhoogde botaanmaak kan zich uiten in een verhoogd alkalische-fosfatasegehalte in het serum. PTH is een peptide bestaande uit 84 aminozuren, dat gevormd wordt uit een groter prohormoon in de bijschildklier. Na afgifte aan de circulatie wordt het biologisch actieve hormoon snel gemetaboliseerd in lever en nier. In de circulatie zijn dan ook merendeels biologisch inactieve carboxyterminale fragmenten aanwezig, die een veel langere halfwaardetijd hebben dan het biologisch actieve aminoterminale deel van PTH of dan het gehele PTH-molecuul.

Deze problemen zijn echter in belangrijke mate weggenomen door de ontwikkeling van een zogenaamd twee-stappen-assay. Als tweede stap wordt in dit extract immunoreactief PTH bepaald met behulp van antistoffen gericht tegen het middendeel en of het carboxyterminale deel van PTH.

Uit onderzoek in onze kliniek met een, nu commercieel verkrijgbare, intact-PTH-assay kan berekend worden dat de voorspellende waarde van deze assay 95 is bij een positief resultaat en 99 bij een negatief resultaat. Behalve de directe beoordeling van de botombouw zijn kleuring en kwantificering van aluminium in het biopt mogelijk.

Van de bekende methoden hebben de echografie, indien verricht met een echograaf met een hoog oplossend vermogen en door een op dit gebied ervaren echografist, alsmede computertomografie met een derde-generatiescanner een redelijke opbrengst. Er moet wel opgemerkt worden dat fout-positieve bevindingen kunnen worden verkregen indien de stapeling van de radiofarmaca in de schildklier niet homogeen is, zoals dat bij een multinodulair struma het geval kan zijn.

In vergelijking met niet-invasieve methoden zijn arteriografie en veneuze-PTH-sampling van beperkte waarde. Onderzoek naar de plaats van de afwijking dient slechts te worden overwogen indien men een halsexploratie wil verrichten.

In die situatie is subtractiescintigrafie met technetiumm en thallium de meest geschikte methode. Incidence, morbidity, and potential economic impact in acommunity.

N Engl J Med ; Primary hyperparathyroidism:Changes in the pattern of clinical presentation. Lancet ; i Family studiesin patients with primary parathyroid hyperplasia.

Am J Med ; Prevalence of endocrineneoplasia syndromes in genetic studies of parathyroid tumors. Genetics of human cancer. New York: RavenPress, NedTijdschr Geneeskd ; Familialhypocalciuric hypercalcemia. The relation to primary parathyroid hyperplasia. Surgery for primaryhyperparathyroidism: Experience with consecutive cases and evaluation ofthe role of surgery in the asymptomatic patient.

Br J Surg ; Asymptomatic primaryhyperparathyroidism. Mayo Clin Proc ; Parfitt AM. Investigations of disorders of the parathyroidglands. Clin Endocrinol Metab ; 3: Failure of total calciumcorrected for protein, albumin, and pH to correctly assess free calciumstatus. J Clin Endocrinol Metab ; Bijvoet OLM. Indices for the measurement of the renalhandling of phosphate. Renal handling ofphosphate. New York: Phenom Publishing Corporation Hypercalcaemia in hospitalpatients. Clincal and diagnostic aspects.

Lancet ; i: Nephrogenous cyclic adenosine monophosphate as a parathyroid function test. JClin Invest ; Biochemical evaluation of patients with cancer-associatedhypercalcemia. Evidence for humoral and nonhumoral groups. Intraoperativemeasurements of urinary cyclic AMP to guide surgery for primaryhyperparathyroidism.

Hypercalcaemia in an anephric patient with sarcoidosis: Evidence forextrarenal generation of 1,dihydroxy vitamin D. In vitrodemonstration of 1,dihydroxy vitamin D production by lymphoma tissue. EurJ Clin Invest ; A Hydrocortisone suppressiontest and discriminant analysis in differential diagnosis of hypercalcemia. The peripheral metabolism of parathyroid hormone. Estimation ofbiologically active intact parathyroid hormone in normal and hyperparathyroidsera by sequential N-terminal immunoextraction and midregionradioimmunoassay.

Clinicalimplications of estimation of intact parathyroid hormone PTH versus totalimmunoreactive PTH in normal subjects and hyperparathyroid patients. J ClinEndocrinol Metab ; Diagnostic value of intact PTH measurements. Neth J Med. Absence of parathyroid hormone messenger RNA innon-parathyroid tumors associated with hypercalcemia.

Parathyroidhormone secretion in disorders of calcium metabolism studies by means ofEDTA. Acta Endocrinol Copenh ; Hypercalcaemicosteomalasia and encephalopathy due to aluminium intoxication inhaemodialysis patients.

Clinical aspects and treatment with desferrioxamine. Neth J Med ; High-resolution, real-timeultra-sonography in the preoperative location of parathyroid tumors. N Engl JMed ; Localization of parathyroid adenoma by computed tomography. JComput Assist Tomogr ; 6: Eersteresultaten van preoperatieve lokalisatie van bijschildklieradenomen metbehulp van subtractie-scintigrafie met technetiumm en thallium Ned Tijdschr Geneeskd ; Preoperative localization of abnormal parathyroid tissue.

Cumulativeexperience with venous sampling and arteriography. Gerelateerde artikelen.

ANNEKE HUYSER PDF

Hyperparathyreoïdie

.

ERIC HOFFER THE ORDEAL OF CHANGE PDF

hyperparathyroïdie primaire – Symptômes, diagnostic et traitement

.

REVOLUTIONARY MOTHERS CAROL BERKIN PDF

Hyperparathyroïdie

.

C5928 TRANSISTOR DATASHEET PDF

Hyperparathyroïdie primaire

.

Related Articles