PUBERBREIN BINNENSTEBUITEN PDF

Omschrijving Auteurs Omschrijving Het lijkt wel of kinderen steeds sneller volwassen worden. Jongeren schieten de lucht in. Huub Nelis en Yvonne van Sark geven in Puberbrein binnenstebuiten een kijkje in de belevingswereld van tieners. Ze gaan in op het ontwikkelingsprcoes van jongeren tussen hun 10e en 25e levensjaar.

Author:Jubei Majas
Country:Swaziland
Language:English (Spanish)
Genre:Photos
Published (Last):3 March 2007
Pages:420
PDF File Size:3.13 Mb
ePub File Size:6.73 Mb
ISBN:967-4-14939-872-2
Downloads:27714
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ShajarDe inzichten over het puberbrein ontwikkelen zich ook: we dachten dat het brein aan het eind van de kindertijd wel klaar was; inmiddels weten we dat hersenen in de tienerjaren juist een grote transformatie doormaken en pas rond het 25e levensjaar zijn volgroeid; we dachten dat de frontaalkwab achterbleef in het rijpingsproces; maar ook deze verklaring blijkt te simplistisch, de frontaalkwab is juist heel flexibel en afhankelijk van context en motivatie kunnen jongeren soms juist heel goed hun doelen bereiken, cruciaal daarbij is dat ze het nut er van in moeten zien.

De autoritaire opvoeding heeft als reliek uit de jaren vijftig al lang afgedaan, maar dat geldt ook voor de vrije opvoeding die hierop de reactie was. Maar dat vraagt best veel van het nog lang niet uitontwikkelde puberbrein. De dialoog tussen leerling en docent vormt de basis voor motivatie.

Samen vormen deze stoffen een geniaal trio. Onderzoeken laten zien dat interesse, sociale acceptatie en persoonlijke waardering positief doorwerken op de spiegel van deze drie hormonen. Hier hebben we een uitermate interessante sleutel voor de onderwijssetting in handen.

Tips voor docenten: heb oog voor elke individuele leerling; straal passie uit voor je vak; geef veel complimentjes als jongeren iets goed doen. Daarbij moeten we het virtuele schoolplein niet onderschatten. Hoewel jongeren naar ouders en docenten toe steeds zwijgzamer lijken, communiceren ze continu, de hele dag door met elkaar. Online pesten en online risicogedrag vormen een serieuze bedreiging en maken dat jongeren thuis in het veilige nest geen rust meer hebben.

Tips voor volwassenen: onderken het belang van vrienden voor jongeren; ken de belangrijkste vrienden van je kind; help jongeren grenzen te stellen; onderschat nooit de corrigerende factor van peers. Opvoeden stopt niet bij de voordeur! Jongeren worden in de openbare ruimte niet overal enthousiast en positief benaderd: op een briefje in de etalage: "Niet meer dan 2 personen tegelijk naar binnen!

Iedereen die zich actief met een jongere in zijn of haar omgeving bemoeit, is een opvoeder. Ouders en docenten kunnen het niet alleen af. Andere partijen kunnen een ontzettend belangrijke aanvullende rol vervullen. Verder zijn ze heel gevoelig voor marketing.

Commercie speelt sterk in op snelle behoeftenbevrediging. Precies het gebied waarop jongeren zich moeilijker kunnen beheersen dan volwassenen. Via blogs, YouTube en Hyves zijn consumenten van nieuws ook producenten.

Het filmpje werd in no time duizenden keren gedeeld. Jongeren vonden het prachtig! Welke sector? Welke vervolgopleiding? Welke baan? Vroeger werd je bakker omdat je vader bakker was. De weg naar een passende baan voert tegenwoordig door een verwarrend doolhof. Het huidige studieadvies is: volg je hart. De uitvalcijfers zijn echter torenhoog. Tips voor werkgevers:.

HUETTEL FMRI PDF

More stuff

Puberbrein correcties en nieuw hoofdstuk 1. In de puberteit brengen de hersenen de productie van de geslachtshormonen op gang. Die hormonen werken in op het lichaam en de hersenen van de puber en zorgen voor enorme gedragsveranderingen. Dat is te begrijpen, want de functie van alle hersengebieden verandert door de geslachtshormonen, van het voorste deel van de hersenschors de prefrontale cortex tot in het ruggenmerg. Pubers hebben niet alleen een onrijp brein, zij moeten ook nog eens plotseling leren omgaan met een totaal anders functionerend brein. En dat is niet gemakkelijk, noch voor henzelf, noch voor de ouders, de school en de buurt. Toch heeft het pubergedrag, biologisch gezien, zin.

EL VIAJE DE PING RUMBO AL GRAN OCANO PDF

Puberbrein binnenstebuiten

.

Related Articles